ГИШҮҮНЧЛЭЛ: ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хэрэв та үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж бол www.barter.mn веб хуудасны албан ёсны гишүүнчлэлд хамрагдаж, өөрийн үйлчилгээгээ байршуулснаар 8-100 хүртлэх төрлийн хөрөнгө болон үйлчилгээгээр бартер хийх эрх танд нээгдэх болно. Үйлчилгээний гишүүнчлэлд онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд бартерийн эрх, үнийн дүнгээсээ хамааран дараах дөрвөн түвшинд ангилагдана:

БАРТЕРИЙН ТӨРӨЛ: ҮЙЛЧИЛГЭЭ / Зөвхөн аж ахуйн нэгж/
ГИШҮҮНЧЛЭЛ АНГИЛАЛ: ЭНГИЙН БИЗНЕС АЛТАН ОЧИР
(Гишүүнчлэлийн хураамж) (150,000₮) (400,000₮) (750,000₮) (1,500,000₮)
Солилцох үйлчилгээний эрхийн тоо 10 хүртлэх 25 хүртлэх 50 хүртлэх 100 хүртлэх
Солилцох үйлчилгээний дүнгийн хязгаар 3 сая ₮ хүртлэх 10 сая ₮ хүртлэх 20 сая ₮ хүртлэх 40 сая ₮ хүртлэх
Бүтээгдэхүүний 360⁰-ийн зураг авалт хийгдэх Тийм Тийм Тийм Тийм
Онцлох зараар байрших (www.barter.mn) - 7 хоног 14 хоног 30 хоног
Бартер.мн сэтгүүлд байрших - Энгийн нүүрэнд Онцгой нүүрэнд Нүүр хуудсанд
Barter.mn фэйсбүүк хуудсаар зорилтот бүлгүүд рүү тусгайлан сурталчилах эрх - - Тийм + Бүүст хийгдэх
Бусад мэдээллийн сайтаар сурталчилах - - 2 сайтаар 5 сайтаар