ГИШҮҮНЧЛЭЛ: ХӨРӨНГӨ

Аливаа хувь хүн болон албан байгууллагууд өөрсдийн биет бараа бүтээгдэхүүн, хөрөнгийг манай сайтад байршуулах тохиолдолд компани дээр өөрийн биеэр ирж, анкет бөглөн тодорхой үнэлгээ, баталгаажуулалт хийлгэн, зуучийн гэрээ байгуулснаар гишүүн болж, хөрөнгөө өөрийн хүссэн бараа, үйлчилгээгээр бартердах эрхтэй болох юм.

БАРТЕРИЙН ТӨРӨЛ: ХӨРӨНГӨ / Аж ахуйн нэгж, хувь хүн/
ГИШҮҮНЧЛЭЛ АНГИЛАЛ: ЭНГИЙН БИЗНЕС АЛТАН ОЧИР
(Гишүүнчлэлийн хураамж) (75,000₮) (100,000₮) (200,000₮) (300,000₮)
Солилцох үйлчилгээний эрхийн тоо 5 хүртлэх 10 хүртлэх 30 хүртлэх 50 хүртлэх
Солилцох хөрөнгийн дүн Хязгааргүй Хязгааргүй Хязгааргүй Хязгааргүй
Бүтээгдэхүүний 360⁰-ийн зураг авалт хийгдэх Тийм Тийм Тийм Тийм
Энгийн зараар байрших (www.barter.mn) Тийм Тийм Тийм Тийм
Бартер.мн сэтгүүлд байрших (онцлох хөрөнгө) Тийм Тийм Тийм Тийм