'"МОНГОЛИАН БАРТЕР ЭКСЧЕНЖ" ХХК-Н 1-Р САРД ХИЙГДСЭН ОНЦЛОХ БАРТЕР