Гишүүнчлэлийн анкетыг бөглөх
Алхам 1

1.Гишүүнчлэлийн төрлөө зөв сонгох
Хөрөнгийн бартер зууч: Хувь хүн болон албан байгууллага
Үйлчилгээний бартер зууч: Зөвхөн албан байгууллага

2.Гишүүнчлэлийн анкетыг  үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх

3.Хэрвээ компани бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх

4.Хадгалах

5.Email хаягруугаа орон бүртгэлээ баталгаажуулах

Гишүүнчлэлийн бүртгэлийг идэвхжүүлэх
Алхам 2

1.Үйлчилгээний нөхцөлтэй дэлгэрэнгүй танилцах /Энд дарж үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцана уу/ Өөрийн биеэр ирж эсвэл утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

2.Гишүүнчлэлийн ангиллаас хамаарсан хураамжийг төлөх (Компанийн дансаар болон биеэр ирж төлөх боломжтой)

3.Манай компанийн зүгээс таны мэдээлэлд хяналт хийж гишүүнчлэлийг идэвхжүүлнэ

Бартераар зарах бүтээгдэхүүний анкетыг бөглөх
Алхам 3

1.Өөрт байгаа бүтээгдэхүүний анкетын дагуу бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөх

2.Тухайн бүтээгдэхүүний мэргэжлийн өндөр түвшинд авсан зургийг байрлуулах (Шаардлагатай тохиолдолд гишүүнчлэлээр элсэн орсны дараа бид мэргэжлийн зургийг авна)

3.Тухайн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулгыг, стандартын хамт тусган оруулах

Бартераар авах бүтээгдэхүүний анкетыг бөглөх
Алхам 4

1.Өөрийн солилцоогоор авахыг хүсэж буй бүтээгдэхүүнийг анкетын давуу бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөх

Бүтээгдэхүүний анкетыг сайтад нийтлэх
Алхам 5

1.Бид таны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эцсийн хяналт шалгалтыг хийж сайтад нийтлэх, холбогдох сурталчилгааны ажлуудыг хийх