Үйлчилгээний салбар

Бид харилцагчиддаа хүртээмжтэй байх үүднээс 2017 оны 6-р сараас Дархан, Эрдэнэт хотуудад цаашдаа 21 аймагт өөрсдийн салбар нэгжээ нээхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Ингэснээр бидний үзүүлж буй бартер зуучлалын үйл ажиллагааг та бүхэн мэргэжлийн бартер брокерийн зөвлөгөөний хамт авах юм.

Төв салбар

6-р сард нээгдэх салбар

2017 онд багтаж нээгдэх
салбарууд